"Satisfacer as necestidades das xeracións presentes,

sen comprometer as posibilidades das do futuro"