Sostibilidade..

Equilátero DSC inicia a súa actividade no ano 2009 en Pontevedra. Conta cun equipo profesional con ampla experiencia no eido da xestión ambiental e no deseño e execución de proxectos con criterios de sostibilidade.

I + D + I

Equilátero DSC participa en proxectos de investigación aplicada, entre outros coa Escola de Inxeñería Forestal da Universidade de Vigo no eido da valorización de residuos orgánicos e as súas aplicacións.